In de in 2010 uitgekomen Broedatlas van Noord-Holland is bij de Gierzwaluw aangegeven dat er niet veel valt te zeggen over verandering van aantallen in de afgelopen decennia. Het enige dat gemeld kan worden is dat grote kolonies steeds minder talrijk worden. Aangenomen wordt dat dit onder andere komt door renovaties van oude stadswijken. Er is dus een gevoel dat de aantallen, vooral in de steden, lager worden, maar dat kan niet gestaafd worden door goede gegevens. Een probleem daarbij is dat de vogel moeilijk is te inventariseren: nesten zijn moeilijk te vinden en vliegende vogels moeilijk te tellen (vaak zijn ze ook afwezig). In verband hiermee heeft het gierzwaluwplatform NH, in samenwerking met Landschap Noord-Holland besloten om de komende periode van vijf jaar, te beginnen in 2012, onderzoek te doen in een aantal steden in Noord-Holland naar de ontwikkeling van aantallen gierzwaluwen. Wij van de gierzwaluwwerkgroep Haarlem hebben te kennen gegeven daaraan mee te willen doen.