Eind april keert Apus apus terug uit zuidelijker streken. Hij en zij zoeken hun Nederlandse woning op, onder een losliggende dakpan of in een spleet in een muur. Dat zijn namelijk de favoriete nestplaatsen van de Gierzwaluw, zoals Apus apus in goed Nederlands heet. De Gierzwaluw nestelt het liefst in stedelijk gebied. De vogels zijn zeer trouw aan hun broedplaatsen en keren er ieder jaar terug. In Haarlem zijn talrijke kolonies, vooral in de binnenstad en in de oude wijken, waar de vogels op steile daken en in verweerde muren goede broedplaatsen vinden. Helaas dreigen deze vogels uit het stadsbeeld te verdwijnen, omdat sloop en renovatie hen beroven van hun woningen.