Het is een al langer bestaand spanningsveld: regels beschermen wilde vogels, maar leggen tegelijkertijd ambachtelijke activiteiten om vogels te vangen aan banden. Dat laatste is onhandig omdat vogelvangsten op vinkenbanen, in eendenkooien, via het wilsterflappen of anderszins een belangrijke bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek. Buitenmensen en wetenschappers hebben zich tijdens een symposium in Utrecht in april 2006 gebogen over deze problematiek. Hun bijdragen aan de discussie zijn redactioneel bewerkt en gebundeld in het prachtige boek Beter één vogel in de hand ... , dat onlangs bij de KNNV Uitgeverij is verschenen. Kievitseieren zoeken, het vangen van wilde vogels, het jagen op vogels met valken en Haviken zijn omstreden activiteiten. Ze worden door de buitenwacht vaak gezien als een aantasting van de vrijheid van vogels en zijn niet vanzelfsprekend. De initiatiefnemers van het symposium wilden laten zien hoe belangrijk deze activiteiten zijn voor wetenschappelijk onderzoek en ook als behoud van belangrijke cultuurhistorische waarden. Met behulp van dit symposium en deze publicatie hopen zij de overheid zover te krijgen, dat zij eieren zoeken en het vangen van vogels op vinkenbanen niet alleen reguleert, maar ook actief ondersteunt.