De Vijfhuizerzandput is één van de plekken in Zuid-Kennemerland waar Grauwe Ganzen zich de afgelopen jaren als broedvogel hebben gevestigd. Niet alleen is in dit gebied het aantal broedparen de laatste jaren behoorlijk toegenomen, ook het aantal ruiers is sterk gestegen. Voorts begonnen Grauwe Ganzen te ruien op de Meerwijkplas. Omdat deze ganzen potentiële probleemvogels kunnen zijn voor het luchtvaartverkeer is in 2009 en 2010 een aantal ruiende Grauwe Ganzen in de Vijfhuizerzandput voorzien van halsbanden met individueel herkenbare codes. Een aantal Grauwe Ganzen werd tevens voorzien van zenders. Tijd om eens een overzicht te geven van de handel en wandel door het jaar heen van de Grauwe Ganzen van de Vijfhuizerzandput en de Meerwijkplas. Helaas niet aan de hand van de halsbanden en zenders, want daar komen aparte verslagen over van de onderzoekers en er zit een claim op het gebruik van deze gegevens. Echter in de periode 2006-2010 heeft de schrijver de Grauwe Ganzen in deze gebieden op de voet gevolgd en kon al een redelijk goed overzicht worden gegeven van hun doen en laten.