Het is droevig gesteld met de groenvoorziening en de waardevolle biotopen van vogels, insecten en planten in het stedelijk gebied van Haarlem en omgeving. Als lid van de KNNV en Vogelwerkgroep Zuid Kennemerland, heb ik na drie jaar in contacten met gemeenten veel misstanden ervaren; ik ben tot de slotsom gekomen dat de Floriade is aangelegd als vervanging van het stadse groen en ook het duingebied wordt meer en meer beschouwd als alternatieve voorziening voor recreatie. Dat gaat goed samen met natuur volgens de gemeente. Wanneer u echte natuur wilt, kunt u beter naar het buitenland gaan, wat hen betreft. Bij toch wel wat traantjes mijnerzijds hoeft de toekomst van het groene leven volgens hen niet somber gezien te worden. In mijn laatste brief aan het ‘beheer park en openbare ruimte’, in juni 2005, stel ik het maaiwerk tijdens de broedtijd aan de orde. ”Waarom kan dit niet na het broedseizoen?!” In diverse gesprekken betoog ik dat biotopen van dier- en plantensoorten door laat maaien een langere rustperiode hebben; dat deze biotopen zich daardoor beter kunnen ontwikkelen. Mijn gedachten vinden niet veel weerklank en het kwaad is al geschied. Volgens het beleid dient het vroege maaien onder andere om de recreatie te vergemakkelijken.