Sinds een aantal jaren broeden Zilvermeeuwen ( Larus argentatus) op daken nadat er verstoringen in de bestaande kolonies waren geweest. Hier zijn diverse artikelen over gepubliceerd. Dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan bleek tijdens een inventarisatie van Futen en Meerkoeten in de gemeente Haarlem. Op 1 juni 1995 werd tijdens de genoemde inventarisatie in Haarlem een 3e of 4e kj ♀ Zilvermeeuw gesignaleerd bij de Schotersingel, iets ten noorden van het station van Haarlem. De Zilvermeeuw liep in het gras langs de Schotersingel en verzamelde een behoorlijke snavel vol twijgen. De vogel vloog met dit nestmateriaal (waar zou het anders voor dienen?) weg en kon gevolgd worden. Reeds na 20 meter landde de meeuw op het eilandje in de Schotersingel. Dit eilandje is reeds jaren een rust- en broedplaats voor diverse watervogels, waaronder ganzen, (park)eenden, Meerkoeten en Futen. Het eilandje is ongeveer 20 meter lang en wat ellipsvormig met een grootste breedte van 8 à 10 meter. Het is begroeid met diverse bomen; er is nauwelijks ondergroei.