Een paar Britse vogelaars zagen op een bepaald ogenblik, terwijl zij eenden observeerden, op een afstand vier bruinachtige staartjes boven water uitsteken. Zowel de houding als de bewegingen deden sterk denken aan ”op de kop staande” grondelende eenden. Het duurde bijna een minuut voor de vogels zich oprichtten. Nu was duidelijk te zien dat het tureluurtjes waren! Onmiddelijk gingen ze weer ”op hun kop”, een voorbeeld dat later werd gevolgd door een groenpootruiter die aan kwam vliegen. Op een gegeven moment vlogen de tureluurtjes weg, maar zij werden opnieuw ontdekt een paar honderd meter stroomafwaarts, waar ze weer druk doende waren met grondelen. Er vlak bij foerageerden ongeveer 80 andere tureluurs, die echter geen van alle het water in gingen, dat daar voor hen te diep was om in te lopen. Het grondelen van tureluurs en groenpootruiter schijnt vaker gezien te worden, maar dat tureluurs het bijna een minuut lang volhouden was niet bekend. Heeft u misschien aanvullende waarnemingen dan worden deze graag in ”de Fitis” opgenomen.