Van 30 aptil tot 10 mei 1970 zal er door Cor de Groot een voorjaarskamp worden georganiseerd op Vlieland, kampeerterrein ”De Lange Paal”. Bezit van een geldige kampkaart of kampeerpaspoort is vereist. Degen en die interesse hebben in dit kamp, gelieven zich op te geven bij C. de Groot, Platanenlaan 69, Bloemendaal, onder opgave van bezit van eigen tent ja dan nee, en hoeveel lege plaatsen er beschikbaar zijn voor eventueel hen, die niet over een tent beschikken. Voor diegenen waarvoor geen tentruimte meer aanwezig is, of voor hen, die bij voorkeur niet in een tent overnachten, bestaat de mogelijkheid tegen redelijke prijzen ruimte te reserveren bij het Posthuis, ca. 3 KM. van ”De Lange Paal” verwijderd. Van 7 t/m 10 mei zal zich mogelijk een aanverwante vereniging bij ons aansluiten, waarvoor op zaterdagavond 9 mei een lezing met dia’s zal worden gehouden in het Posthuis. Het meebrengen van een fiets wordt aanbevolen, gelegenheid voor huur van een fiets (tegen vrij hoge prijzen) is aanwezig. Voor vervoer naar Vlieland is het tevens wenselijk op te geven, of men per eigen auto gaat, en hoeveel personen met bagage meegenomen kunnen worden.