De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland bestaat in 2011 liefst 60 jaar. Hoogstwaarschijnlijk zijn we een van de oudste Vogelwerkgroep van het land, maar dat moeten we nog uitvogelen. Een reden te meer om de wereld om ons heen te laten weten dat we bestaan en wat te vertellen over wat we doen. De werkgroep PR heeft het voortouw genomen in het opzetten van een soort van feestcommissie, die vanaf nu allerlei informatieve activiteiten moet aanzwengelen. De plannen en ideeën zijn nog pril, maar duidelijk is dat we veel mensen erbij willen betrekken. Daarom is het voorstel gedaan om evenals eerder in Zoetermeer en Veenendaal een grootschalige huismustelling te gaan organiseren. De Huismus zit in de hoek waar slagen vallen, iedereen kent het kwetterbeestje en tellen van de Huismus is geen Titanenklus. Die kan toch veel boeiende informatie opleveren.