Bij ’fort” zuid ’ gelegen tussen de Nieuwe Rijweg en het Boezemkanaal in Spaarndam (gem. Haarlem) zagen we op 6 februari 1972 een Grote Bonte Specht tegen een wilg op. Voor de tweede maal zagen we hem op 27 februari, maar nu langs de fortgracht aan de Nieuwe Rijweg. Daar het fort zelf niet betreden mag worden en we de specht hier nog niet eerder gezien hadden, keken we uit naar de zoon van de fortbewaker, die niet meer thuis is, maar waarvan we weten dat hij ook vogels waarneemt en fotografeert.