Op zondag 1 nov. werd tijdens de bekende herfsttrektellingen aan de boulevard bij Bloemendaal aan zee een ”vreemde” vogel waargenomen. Om 9.30 uur vloog nl. een leeuwerikgrote pieper op van het fietspad om even verder achter een duinkam te verdwijnen. Door de waarnemers werden gezien: lange poten, een donkerbruine bovenzijde, een kwikstaartachtige golvende vlucht en fladderen voor het dalen. Op grond van de waarnemingen kwamen we tot de conclusie dat het waarschijnlijk een Grote Pieper was geweest. Doordat de vogel meteen weer wegvloog was er echter geen zekerheid. Die zekerheid kvam een week later op zaterdag 7 november toen om 9.45 uur op dezelfde plaats een zelfde vogel werd gezien. Dit maal bleef hij even zitten zodat de volgende kenmerken konden worden genoteerd: leeuwerikgroot met erg lange rossige poten, een lange staart die haast de grond raakte en een lichte oogstreep. De bovenzijde was vrij donkerbruin en donker gestreept, de borst was licht wit-rose met weinig vlekken. Opvallend was de rechtopstaande houding en bij het wegvliegen de golvende vlucht en de witte buitenste staartpennen. Het is mogelijk dat het beide keren hetzelfde ex. betrof, waarschijnlijk echter waren het twee verschillende doortrekkers.