Het Landje van Gruijters, Nova Zembla en het Fort Benoorden Spaarndam wordt sinds 2003 regelmatig op alle voorkomende vogels geteld. In eerste instantie alleen Gruijters om een beeld te krijgen van de resultaten van de inrichtingsmaatregelen op het boezemlandje. Later zijn de graslanden en sloten van Nova Zembla en de gracht en het brutenfort van Fort Benoorden Spaarndam toegevoegd. Met uitzondering van de maanden juni — september, wordt er wekelijks geteld. Sinds 2010 wordt er ook in de zomermaanden, eens per 2 weken, doorgeteld. In dit artikel wil ik een indruk geven van de waarnemingen van januari tot en met mei 2011. Het verloop van de waterstand op het Landje wordt in beeld gebracht en vergeleken met het verloop van het aantal soorten en individuen.