Dat het slecht gaat met de Grutto was al een tijd bekend. Daarom is het niet verbazingwekkend dat wetenschappers/vogelaars onderzoeken, hoe de teruggang van de grutto-stand een halt toe te roepen. Hans Schekkerman heeft na drie jaar onderzoek het begin van een antwoord geformuleerd. Een opvallend antwoord, gelet op het bestaande weidevogelbeheer. Deze beheersvorm voldoet niet, heeft Schekkerman vastgesteld en vandaar zijn aanbeveling om speciale Grutto-vriendelijke gebieden aan te wijzen. ‘Investeer meer in een select aantal gebieden en de Grutto in Nederland heeft meer kansen”, zo luidt de prikkelende stelling van Hans Schekkerman in zijn in mei verschenen proefschrift. Ecoloog Schekkerman ziet niets in overal een beetje weidevogelbescherming. Hij pleit voor een intensievere vorm van weidevogelbeheer om de Grutto voor het Nederlandse landschap te behouden. Alleen een samengesteld pakket maatregelen biedt volgens de onderzoeker kans om de levensomstandigheden van de Grutto aanzienlijk te verbeteren. Hij denkt daarbij aan latere maaidata op meerdere aaneengesloten percelen, het beperken van mestgift, zodat het gras niet te dicht wordt en een hogere waterstand, waardoor grasgroei niet te vroeg op gang komt. Al deze maatregelen moeten bijdragen aan een grotere overlevingskans voor de foeragerende kuikens.