Evenals in 1984 werden ook dit jaar, gezamelijk door de Vogelwerkgroep en de A.C.J.N., in landelijk verband gruttoslaapplaatsen geteld. De bedoeling was om zes maal, 3 maal in het voorjaar en 3 maal in het najaar, de slaapplaatsen op aantallen te tellen en vanuit welke richting de Grutto’s kwamen. In ons rayon bevinden zich maar enkele slaapplaatsen en dan nog vooral geconcentreerd rond Spaarndam. De aantallen zijn hier zeker niet hoog, landelijk gezien. De Gruiterspolder (ten noorden van Spaarndam) staat alleen maar tijdens de voorjaarstelling onder water, waardoor het gebied interessant wordt voor Grutto’s om er te overnachten. Tijdens de najaarstelling staat het gebied droog en wordt het beweid, zodat het aantrekkelijke om met de poten in het water te staan is verdwenen. Dit zelfde geldt nog sterker voor de Oosteinderpolder (ten zuiden van Bennebroek).