Het zou een gezellig dagje worden: het bestuur van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland ging vrijwel voltallig en met (ook zeer jonge!) aanhang voor de gezelligheid naar het Vogelfestival 2007 bij de Oostvaardersplassen. Bij aankomst op het terrein eerst maar even een lekker kop koffie drinken op het centrale plein. We zaten net lekker in het zonnetje, pakt er iemand een microfoon. Wat was dit nu? Het wérd een gezellige dag, en memorabel ook......... Je hebt van die mensen die altijd met vogels bezig zijn, daar heel graag over praten en dat alles volslagen logisch vinden. Veel leden van onze club behoren tot deze ‘categorie’. Maar je hebt maar weinig mensen die dat zó gedreven en al zó lang doen als ons trouwe bestuurslid Hans Vader. Juist omdat hij niet één bepaald specialisme heeft (hij vindt alle vogels leuk!) is zijn jarenlange werk misschien nooit zo opgevallen. Juist daarom was dat een reden voor het bestuur van de VWG om Hans kandidaat te stellen voor de Gouden Lepelaar, een hoge onderscheiding die jaarlijks wordt uitgereikt door Vogelbescherming Nederland aan iemand (professional of vrijwilliger) die zich met bijzondere verdiensten heeft ingezet voor de vogels.