Evenals de voorgaande jaren heeft de V.W.G. de Heksloot met aangrenzende weilanden geïnventariseerd op broed- en aanwezige vogels. In vergelijking met voorgaande jaren is 1968 een goed broedseizoen geweest.