Het voorjaar heeft zich gekenmerkt als guur en koud met veel sneeuw en ijs. De broedvogels waren dan ook niet vroeg aan het baltsen. De massale trek naar zuid en zuidwest op 16 maart was ook hier te beleven. Zo werden van 7.15 tot 11.30 uur o.a. waargenomen: 7000 kieviten en 400 goudplevieren, soms op zeer grote hoogte.