Half jan. de gehele dag vorsttrek van Kieviten naar Z.W. Een sterk hogedrukgebied dat zich van N. Rusland via de Noordzee tot voorbij Ierland uitstrekte zorgde ervoor dat wij op 11 maart van vrij zacht lenteweer in een koudegolf waren gekomen. 12 en 13 maart: hevige kou en harde noordoostelijke wind zijn de oorzaak van terugtrek van Kievit, Goudplevier, Grutto, ganzen en Tureluur. Lepelaars, pas terug uit het zuiden, zitten bij het Naardermeer te rillen van de koude. Baltsende weidevogels stagen we dan ook in de tweede helft van maart. Helaas bracht april maar één zachte lentedag, iets boven 15 graden. De boeren hebben dit jaar zeer laat gemaaid, wat de broedende vogels ten goede moest komen, maar waar we helaas niets van gemerkt hebben. Het gras was van slechte kwaliteit, hier is evenals elders in het land veel hooi in brand gestoken. Het is dit jaar bij één snede gebleven.