Ook in 1974 is rondom de Heksloot op broedende en aanwezige vogels geinventariseerd. Half febr. werd het gehele gebied overheerst door het geluid van de aanwezige Scholeksters.