Evenals voorgaande jaren is de omgeving van de Heksloot weer geinventariseerd op broedende en aanwezige vogels. Het gebied, groot 140 ha., wordt gevormd door de Mos- en Oude Spaarndammer polder waarbij de Heksloot, vroeger Haaksloot genoemd, de scheiding vormt tussen beide polders.