Evenals voorgaande jaren is ook nu de Mos- en Oude Spaarndammerpolder, beter bekend als de polders aan de Heksloot, groot 170 ha, geinventariseerd op broed- en aanwezige vogels.