Gewoonte getrouw heeft de Vogelwerkgroep ook dit jaar het weidegebied rondom de Heksloot, groot 170 ha, geinventariseerd op broed- en aanwezige vogels.