Zoals gebruikelijk werd ook in 1979 de Heksloot weer geïnventariseerd op broed en andere aanwezige vogels. Een paar algemene opmerkingen: In het begin van het jaar werd in de hoek bij de Vondelweg en de Spaarndamseweg een stuk weiland omgeploegd, dat de bestemming als volkstuintjes kreeg. Het gebied werd nogal eens verstoord door door loslopende honden en de jeugd. Opvallend vond ik dat het gebied door veel mensen bewandeld wordt; die mensen vonden het, als ik ze wel eens aansprak, een zeer mooi wandelgebied.