Ook in 1980 is de Heksloot, gelegen tussen Vondelweg, de Spaarndamse weg en de Slaperdijk tussen Haarlem en Spaarndam, weer geinventariseerd op broed-en aanwezige vogels. Evenals het vorig jaar werd het gebied nog al eens verstoord door loslopende honden en de jeugd. Ook werd er op de Heksloot gejaagd, niet in het weekend maar door de week. Op 22 dec. werd er bijv. gejaagd op Hazen en Wilde eenden: hiervan werden enige ex. afgeschoten. Opvallend was daarbij dat E. v. Huijssteeden waarnam dat men een Haas afschoot en dat de jagers het gewonde dier gewoon lieten lopen!