De Heksloot, hoe lang kunnen we dit prachtige vogelgebied vlak bij Haarlem en onder de rook van de Hoogovens nog inventariseren op broedvogels en andere aanwezige vogels? Naar ik hoop nog heel lang, maar als we het Haarlems Dagblad mogen geloven dan zouden sommigen het al willen volbouwen met woningen net zoals dat gaat gebeuren met de Velserbroekpolder. Gelukkig heb ik, met de waarnemingen van nog enkele leden van onze vogelwerkgroep (de hr. E. Dijkstra en E. v. Huijssteeden), dit jaar weer een verslag kunnen maken, dat een goed beeld geeft van de vogelbevolking van het Hekslootgebied.