In de Hekslootpolder – het 160 ha grote veenweidegebied ingeklemd tussen de Vondelweg (Haarlem) en Spaarndam – is vanaf 1982 intensief geteld in het broedseizoen. In 1982 door leden van Provinciale Waterstaat en vanaf 1983 door diverse leden van de vogelwerkgroep en de vereniging ”Behoud de Hekslootpolder”. Vrijwel ieder jaar is hierover verslag gedaan in de ”Fitis”. Het leek ons aardig in dit artikel de trend na 8 teljaren eens te benadrukken voor de belangrijkste weidevogels. Deze trend zegt uiteraard alleen iets over de ontwikkeling van de weidevogelstand in de Heksloot en heeft zeker geen algemeen geldende waarde.