Het weer zat niet mee op zaterdag 27 januari jl., toen er in de Hekslootpolder een kleine ”plechtigheid” plaatsvond in verband met de onthulling van een tweetal bordjes ”Vrij Vogelreservaat”, maar dat was eigenlijk het enige dat tegenzat. Zo’n zestig mensen betoonden hun blijk van instemming door weer en wind te trotseren, de orkaan van de daaraan voorafgaande donderdag nog vers in het geheugen.... Ook Nico de Haan van Vogelbescherming -bekend van radio en TVwas aanwezig om, namens zijn organisatie, de borden te onthullen.