Vogelbescherming Nederland gaat de IJsvogels een handje helpen. De VWG Zuid-Kennemerland zal hierbij niet achterblijven. In de Amsterdamse Waterleidingduinen staat een vogelkijkhut tegenover het Vogeleiland. Op dit eiland is enige jaren geleden een steltloperstrandje gecreëerd dat dichtgegroeid is en waar de vegetatie weer van verwijderd moet worden. Verder zijn er deze zomer op het Vogeleiland twee IJsvogelwandjes gemaakt van boomstronken. Hier moet echter nog grond op aangebracht worden. Er zijn al een aantal leden die toegezegd hebben om te willen helpen, maar meer vrijwilligers zijn nog van harte welkom want vele handen maken licht werk. Opgave bij Hans Vader, tel. 0252-520444.