Hoewel het begrip ’Avifauna’ voor veel lezers van de Fitis nog erg abstract zal zijn, begint het voor de betrokkenen heel concreet te worden. De gesprekken met een uitgever zijn in een vergevorderd stadium. Ook weten we nu wanneer alle teksten en foto’s klaar moeten zijn, namelijk najaar 1985. De komende anderhalf jaar zal er door de schrijvers, redactie en de beeldredactie veel werk verzet moeten worden. U kunt daarbij helpen door bijvoorbeeld naar de werkavonden in zaal Ter Kleef aan de Kleverlaan (Stadskweektuin) te komen. Op deze avonden worden basisgegevens zodanig bewerkt dat ze ingevoerd kunnen worden in de computer. De tabellen en figuren die daaruit rollen vormen de basis van de tekst van het boek. De werkavonden zijn steeds op de laatste dinsdag van de maand uitgezonderd december.