In dit gedeelte van het verslag gaan we iets dieper in op het weer en een aantal soorten. Van de soorten nemen we in ieder geval Spreeuw, Vink/Keep, Graspieper en Veldleeuwerik, omdat dit soorten zijn die bij ons het meest doortrekken. Verder is nog gekozen voor de Sijs en de Kauw.