Evenals vele voorgaande jaren hebben leden van de Vogelwerkgroep Haarlem de trekpost aan de Boulevard bij Bloemendaal aan zee weer bezet (voor de 29e herfst in successie). Er is hoofdzakelijk op de weekeinden waargenomen van zonsopgang tot ±9 uur of later.