Van de familie van de Sylvidae is de Braamsluiper Sylvia curruca de soort die een extreem afwijkende trekroute aflegt. De Braamsluiper overwintert namelijk in Oost-Afrika in landen als Sudan, Ethiopië en Tsjaad. Vrijwel alle Europese zangvogels die in Afrika ten zuiden van de Sahara overwinteren, trekken in Europa in zuidelijke richtingen en steken de Middellandse Zee over. De Braamsluiper daarentegen vliegt oostelijk om de Middellandse Zee heen en reist via Turkije, Libanon, Syrië, Israël en Egypte om zo Oost-Afrika te bereiken (figuur 1). Groot-Brittannië, Nederland, Denemarken, Noorwegen en Zweden vormen zijn meest westelijke broedgebieden. Terugmeldingen van in Scandinavië geringde Braamsluipers komen alle uit zuidoostelijke richtingen. De vogels komen dus niet eerst naar zuidelijk gelegen West-Europese landen, zoals Nederland om daarna hun trekrichting in oostelijke richting te veranderen. De enige doortrekkers die wij zouden kunnen verwachten zijn dus vogels die in Engeland of Ierland broeden.