Vlak na de Tweede Wereldoorlog werd ik lid van de NJN en de toenmalige Vogelwerkgroep ‘Haarlem’ e.o. en maakte onder anderen kennis met de vogelaars Bloem, Bosch, Mulder, Resoort, Brakel. Zij waren voor mij van onschatbare waarde. Zij leerden mij de charme van het vogels kijken en het bestuderen ervan. In die tijd zwierven wij elk vrij uurtje in die prachtige duinen ten westen en ten oosten van de Zeeweg tussen de zeereep, het strand en Haarlem en Bloemendaal. En hoewel vooral in de jaren 1945 tot ver in 1950 die duinen niet of nauwelijks toegankelijk waren (eigenlijk verboden), ontdekten wij al vrij snel dat juist hierdoor in het broedseizoen een enorme vogelrijkdom aanwezig was; een rijkdom, die je thans in deze duinen nauwelijks meer voor mogelijk houdt.