Medio mei 2007 ontstond er een onverwachte run op de bronwatervoorraden van supermarkten. Aanleiding was een persbericht van het Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) dat het drinkwater in grote delen van de regio besmet zou zijn met de E-Coli bacterie. De besmetting werd op dinsdag 15 mei aangetroffen in een drinkwaterkelder van het PWN pompstation gelegen op de hoek Kruisweg en Drie Merenweg, bij Hoofddorp. Een uitgebreid onderzoek wees uit dat de oorzaak lag in een combinatie van een scheurtje in het bitumen onder de dakvegetatie en een niet volledig waterdichte voeg tussen twee betonnen bouwdelen. Daardoor is regenwater druppelsgewijs in de drinkwaterkelder gekomen. Er werd vastgesteld de bacterie afkomstig was van de broedvogelkolonie, die jaarlijks op het met diverse sedumsoorten begroeide dak broedt (Hoofddorpse Courant, 13 september 2007).