Zuid-Kennemerland is een paradijs voor vogelaars. Gelegen in de belangrijke trekroutes van land- en zeevogels langs de Noordzeekust en gezegend met een breed scala aan landschappen kan de vogelliefhebber hier het hele jaar zijn hart ophalen. Bekende vogelkijkpunten trekken vogelaars uit onze streek en ver daar buiten aan. De interessante waarnemingen die zij doen probeert de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland zoveel mogelijk te verzamelen en op te slaan in een database (momenteel circa 45.000 waarnemingen). Deze, los verzamelde, gegevens vormen een belangrijke aanvulling op de kennis die wij hebben van onze regionale avifauna op grond van systematische vogeltellingen. Losse waarnemingen vormen de belangrijkste gegevensbron voor zeldzame vogels. Hierdoor is het mogelijk om van iedere vogelsoort het voorkomen in Zuid-Kennemerland te beschrijven, zoals in 1998 is gedaan in het boek “Vogels in het landschap van Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer”. In hoofdstuk 10 van deze avifauna staat van iedere in de regio waargenomen soort de status vermeld. Per 1 juli 2000 zijn in ons werkgebied 345 verschillende vogelsoorten vastgesteld. Niet van al deze soorten is het zinvol om willekeurige losse waarnemingen te verzamelen. In 1986 heeft de VWG een handleiding uitgebracht waarin wordt uiteengezet van welke soorten welk type waarnemingen doorgegeven kunnen worden. Een herziening van deze handleiding is in de eerste plaats nodig omdat er ‘nieuwe’ soorten aan de lijst kunnen worden toegevoegd. Zo zijn er soorten voor de eerste maal in Nederland waargenomen en daarnaast zijn met name de laatste jaren ondersoorten gesplitst en tot aparte soort verheven (bijv. Rouwkwikstaart, zie o.a. Fitis 36(1): 2-8). Verder blijken sommige soorten zo algemeen te zijn, dat het niet meer zinvol is om alle waarnemingen op te vragen. Tenslotte gaat ook de Vogelwerkgroep mee met haar tijd en zoeken we naar nieuwe methoden om waarnemingen door te geven. Dit artikel is een samenvatting van de nieuwe handleiding voor het doorgeven van vogelwaarnemingen die eerdaags zal verschijnen.