In tegenstelling tot de PTT- en BMP-projecten is het BSP, het Bijzondere Soorten-Project van SOVON, nooit zo aangeslagen in de regio. In 1987 werden bijv. slechts 4 kwartblokken (2½ bij 2½ km) en 3 delen van kwartblokken van de ± 35 kwartblokken in onze regio onderzocht op in kolonies broedende vogels en zeldzame broedvogels. Het liefst hadden de Veldwerkcommissie en de SOVON-districtscoördinatoren Ton Eggenhuizen en Roy de Haas gezien dat de hele regio op alle kolonie- en zeldzame broedvogels onderzocht werd, maar aangezien dit overduidelijk geen haalbare kaart was, werd gekozen voor een andere opzet naast het gewone BSP (Van Huijssteeden, 1987 & 1988a). Voorgesteld werd cm enkele, zowel voor SOVON (landelijk) als voor de VWS (regionaal) interessante zeldzame soorten in de hele regio te inventariseren. De volgende vijf soorten werden gekozen: Bontbekplevier, Bruine Kiekendief, Geoorde Fuut, Kluut en Paapje. Het BSP-5 soorten was geboren. In 1988 werd dit project voor het eerst uitgevoerd en hieronder volgen de eerste (opmerkelijke) resultaten.