Het is nog niet bekend in wat voor aantallen de meeuwen in IJmuiden broeden. Daarom zijn Erik Maassen, Fred Cottaar, Johan Stuart en ik dit jaar begonnen met het inventariseren van deze soorten in dit gebied. Er werd half mei begonnen met het sluizencomplex. Er bleken dit jaar circa 40 paar Zilvermeeuwen op de dukdalven te broeden. Bij de middensluis telden we 81 nesten, nl. 62 nesten van Zilvermeeuwen, 10 van Kleine mantelmeeuwen en 9 van Stormmeeuwen.