De laatste jaren zijn in Nederland al enkele avifauna’s verschenen met als nieuwste de Avifauna van Midden-Nederland Deze avifauna is tot stand gekomen door nauwe samenwerking van zowel vogelwerkgroepen als individuele vogelaars. In 1967 verenigdenzij zich in de Vogelwerkgroep Midden-Nederland en begonnen met de inventarisatie van de gevormde telgebieden. In vijf jaar tijd bleek het mogelijk een redelijke indruk te krijgen over de waarde van bepaalde landschapstypen met betrekking tot de vogelstand.