Het landgoed Keukenhof ten westen van Lisse bestaat nog dankzij het feit dat het particulier bezit is. Indertijd werd de eigenaar door de Gemeente Lisse een asociale houding verweten omdat hij het bos niet ten behoeve van de bollenteelt wilde laten afgraven. Later zijn er wel eens ’pretpark’-achtige plannen voor het bos geweest en vrij recent heeft men er nog sierheesterpark van willen maken maar ook dat plan is gelukkig van de baan. Terecht, want er zijn immers weinig plaatsen waar het originele karakter van de streek zo goed te zien is. Het Landgoed Keukenhof omvat een prachtig oud duinbos op de oorspronkelijke strandwal en fraaie weilanden met rijke polderbossen op de oorspronkelijke strandvlakte. Ook in Randstad en Broedvogels wordt op de bijzondere kwaliteiten van het landgoed gewezen.