Het Plan Ooievaar stelt voor een meer natuurlijk landschap in de uiterwaarden tot ontwikkeling te laten komen. Daarvoor moet de produktielandbouw uit de uiterwaarden worden teruggetrokken en binnendijks, dus achter de bandijken worden geconcentreerd. Een optimale verkaveling moet de landbouw daar een duidelijk perspectief voor de toekomst geven. Het gaat dan om een duurzaam grondgebruik binnen bepaalde milieuhygiënische randvoorwaarden.