In de periode van 31 juli — 16 september 2005 woedde er op enkele mailgroepen, vooral die van Zuid-Kennemerland, een discussie over het al dan niet voorkomen van Matkoppen in de duinen. Dit onderwerp was goed voor maar liefst 131 mailbijdragen van een flink aantal vogelaars. Hieronder doe ik een poging om de discussie kort samen te vatten. Daarbij wil ik proberen ook de verschillen van opvatting die er waren en er nog steeds zijn weer te geven. De discussie heeft niet geleid tot veranderde standpunten. Jan Kuys heeft in de vorige Fitis het verloop van de discussie al geschetst. Ik beperk me hier meer tot de inhoud, en dan wel met name tot het recente voorkomen.