We kennen ze allemaal wel in onze omgeving: jongelui met een bijna fanatieke belangstelling voor en meestal ook bewonderenswaardige kennis van vogels. Meestal zijn het vooral ”soortenjagers”, die de veldkenmerken van de vogels vrijwel letterlijk uit hun hoofd kennen en menige dwaalgast is dank zij hun aandacht aan de vergetelheid ontrukt. Maar er zijn ook (vermoedelijk minder) jongelui, die niet in opperste vervoering geraken, als zich in een zandafgraving een verdoold paartje bijeneters tot broeden zet. Wel zullen ze daar vermoedelijk ook wel graag een kijkje gaan nemen, maar hun belangstelling gaat toch in hoofdzaak uit naar één enkele vogelsoort. Wat dan lang niet altijd een zeldzame vogelsoort hoeft te zijn. Integendeel: wie zo veel mogelijk aan de weet wil komen over één enkele vogelsoort, doet er goed aan een te kiezen die hij dagelijks om zich heen kan aantreffen, liefst het hele jaar door.