Het is een jubileumjaar voor de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, dus er moet vooral een feestrede geschreven worden. Niet te zwartgallig over alle dingen die tegen zaten, maar een loftrompet over wat bereikt is dankzij de inzet van onze club. Probleem is dat terugblikken op een halve eeuw vogelen in Zuid-Kennemerland ongewild uitloopt op weemoed en nostalgie. We hechten als mens nu eenmaal aan het vertrouwde: “Alle veranderingen zijn zelden een verbetering gebleken” zei de conservatief. Hij deed vervolgens een plas en hij bleef zoals hij was. En daarmee is waarschijnlijk de grondhouding van de meeste natuurliefhebbers op papier gezet, op het gevaar af dat dit (weer) leidt tot heftige polemiek in gezaghebbende, regionale tijdschriften. Nu de teneur gezet is, vraagt deze inleiding om enige nuancering.