De Ooievaar is één van de soorten, waarvan gevraagd wordt om de waarnemingen door middel van waarnemingskaartjes door te geven aan het waarnemingenarchief van de vogelwerkgroep. Dit artikel over de Ooievaar is het resultaat van het inzenden van al die waarnemingskaartjes. Het mag duidelijk zijn dat hoe meer kaartjes worden ingestuurd, des te beter het beeld over het voorkomen van een soort in Zuid-Kennemerland zal worden.