Al vanaf het begin van het bestaan van onze vogelwerkgroep worden vogelwaarnemingen verzameld en gepubliceerd in de Fitis. De wijze waarop dat gebeurt heeft zich in de loop der decennia sterk ontwikkeld. Werden voorheen briefjes ingeleverd bij de waarnemingensecretaris, in de jaren 80 van de vorige eeuw deden voorgedrukte kaartjes hun intrede. Met de komst van internet en e-mail ging het doorgeven digitaal. De in 1999 opgerichte e-mailgroep Vogelnet Zuid-Kennemerland (VZK) heeft lange tijd voorzien in de behoefte om op een informatieve manier actuele vogelinfo door te geven. Sinds voorjaar 2008 maakt de vogelwerkgroep gebruik van de website Waarneming.nl om waarnemingen door te geven geïntegreerd in onze eigen website. Dit artikeltje is bedoeld om de lezers te vertellen wat de mogelijkheden zijn om ons eigen archief en dat van Waarneming.nl te raadplegen.