Naar aanleiding van de ”oproep” in het artikeltje betreffende dode roofvogels in het laatste nummer van de Fitis maak ik U attent op het volgende. Het medenemen van dieren zowel dood als levend uit de Kennemerduinen, zonder mijn nadrukkelijke toestemming, is beslist niet toegestaan.

Fitis

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

F.J.M. Roderkerk. (1970). Hieronder volgt een brief die bij de redaktie reeds op 10-10-’69 werd ontvangen, maar helaas was het niet mogelijk deze eerder in de Fitis op te nemen. De ”oproep” waarnaar in de brief wordt verwezen hoeft betrekking op hetgeen in de Fitis van okt. ’69 op blz. 16 is vermeld. Fitis, 6(1), 8–8.