’Kerkuil’ vind ik persoonlijk fraaier klinken dan het Engelse ’Boerenschuuruil’ (Barnowl). Beide namen geven aan dat we hier met een cultuurvolger te maken hebben. Sinds de Middeleeuwen vond de Kerkuil huisvesting en een gedekte tafel rond de kleine dorpskerk of de boerderijen met kleinschalige akkerbouw. De menselijke activiteiten van de laatste decennia hebben voor de Kerkuil echter niet gunstig uitgepakt. Dit artikel heeft als doel een overzicht te geven van een aantal factoren die van invloed zijn op de populatie-ontwikkeling van de Kerkuil in Nederland; ook worden er een aantal maatregelen beschreven die getroffen worden ten bate van de Kerkuil. Tenslotte wordt er ingegaan op de ontwikkelingen van de populatie in Noord-Holland.