Na twintig jaar verschijnt er in 2010 weer een nieuwe atlas van de Noord-Hollandse broedvogels, uit te brengen door de gezamenlijke vogelwerkgroepen van Noord-Holland (SVN) en Landschap Noord-Holland. De belangrijkste doelstellingen van het project zijn het vastleggen van de actuele verspreiding van de broedvogelsoorten in Noord-Holland en het vaststellen van de veranderingen in vergelijking met het eerder (ten behoeve van de vorige atlas uit 1990) uitgevoerde onderzoek. De jaren 2006 tot en met 2009 zijn de jaren waarin het inventarisatiewerk werd en wordt uitgevoerd. Inmiddels zijn daarvan drie jaar verstreken. Hoogste tijd voor een tussenstand voor wat betreft het onderzoek in onze regio!