Dit jaar is Vogelbescherming gestart met een landelijke campagne voor de bescherming van de Huiszwaluw. Omdat de Huiszwaluwpopulatie in Nederland de afgelopen jaren sterk is afgenomen, gaat Vogelbescherming een grootschalige hulpactie op touw zetten. Daartoe heeft zij voor 1991 een viertal proefgebieden aangewezen waar de nestgelegenheid met 150% zal worden uitgebreid. Hierdoor zou de stand zich in enkele jaren in principe kunnen verdubbelen. De uitbreiding van nestgelegenheid gebeurt door middel van het ophangen van kunstnesten. Naast Hooge en Lage Zwaluwe, Kortenhoef en Ens is ook Spaarnwoude uitgeroepen tot proefgebied.