Botulismusis de benaming van een ziekte, waarbij een specifieke vergiftiging via de mond optreedt, veroorzaakt door de opname van toxinen, die door de bacterie Clostridium botulinum zijn gevormd (Meyer 1953). De etiologie van botulismus bij de mens werd in de jaren 1895 – 1897 opgehelderd door de Belg van Ermengem; hij toonde het botulinumtoxine aan en isoleerde de eerste Cl. botulinum- cultuur. Sindsdien is gebleken dat meerdere typen van C. botulinum kunnen worden gedifferentieerd. Tot voor kort onderscheidde men 6 toxinetypen, die met de letters A tot en met F worden aangeduid (Dolman en Murakami 1961).